Læringsprofiler

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 
Ideen med læringsprofilerne er, at elever, lærere og skolen får enkle brugervenlige profilark, der skaber dialog og overblik i hverdagens læringsliv
Læringsprofilerne kan bruges til at skabe værdiprofiler i teamsene, teamudviklingssamtaler, trivselprofiler i klasserne, fagprofiler i de enkelte fag, faglæringsprofiler generelt og i forhold til udviklingsbeskrivelser for hver enkelt elev i et fag. Arbejdes der med profilarkene når der sættes fokus på den enkeltes elevplan, medvirker profilerne samtidig til at kvalificere skole-hjem-samtalerne.

Værktøjerne er lette at bruge - og kan tilpasses til lige netop jeres overvejelser. Det hele er bygget op i regneark, der gør det let at tilpasse spørgsmål og antagelser. Det kræver blot, at man har købt rettigheden til at bruge læringsprofilerne.

Profilarkene er udviklet af Udvikling og Dokumentation i en anden sammenhæng end denne – og skabte mange spændende refleksioner. Deltagerne sagde, sjovt, en øjenåbner og spændende.

En teamleder skrev: ”Jeg kan kun give det positive tilbagemeldinger. Personalet tog hurtigt redskabet til sig og forstod at anvende det. Det blev i løbet af de timer vi arbejdede med spørgsmålene fra hjemmesiden klart, det var et fantastisk redskab, som dannede og som i fremtiden vil danne grundlag for debatter og tanker hos den enkelte medarbejder og i teamet.
Redskabet er nemt at anvende, fordi det ikke kræver den store forberedelse fra hver enkelt medarbejder. Det er overskueligt at sætte en tal-værdi på et udsagn, og forholde sig til egne vurderinger.”

På en skala fra 1 - 10 hvor meget har eleven lært i dag?I sidemenuen kan du se et eksempel på en model, hvor profilerne bruges som en lærings- og kommunikationsplatform på en skole.